کلاس های متا(Meta Classes) در پایتون

کلاس های متا خیلی عمیق تر از چیزی هستند که 99 درصد برنامه نویسان پایتون لازم باشه نگرانش باشن. اگر شما نمیدونید که بهش احتیاج دارید یا خیر، مطمئن باشید که احتیاج ندارید. کسانی که بهش احتیاج دارن با قطعیت میدونن و نیازی ندارن که بهشون توضیح بدی که چرا بهش احتیاج دارن

ادامه مطلب