داکیومنتِ کد در پایتون قسمت ۱

کد خوب فقط کد خوانا نیست. کد خوب کدی است که هم خوانا باشه، هم نیاز به توضیح نداشته باشه و هم به خوبی داکیومنت شده باشه.
اگر می‌خواید کد تمیز بنویسید اولین گام داکیومنت کردن کدهاست…

ادامه مطلب